‘Een échte langetermijnvisie ontbreekt’

‘Een échte langetermijnvisie ontbreekt’

Op 21 mei was Eva Vos van de Coalitie KipEigen te gast bij NOP Op1 om te praten over de landbouwplannen uit het hoofdlijnenakkoord. Zij sprak daarover met Tijs van den Brink, Margje Fikse en de andere tafelgasten. Hier lees je welke informatie Eva deelde over onder meer regeneratieve landbouw waarin landbouw en natuur elkaar versterken.

28 mei 2024

Eva: “Ik zie zoveel meer potentie voor Nederlandse boeren om voorloper te zijn in de wereld als het gaat om de natuur als leidraad te nemen. Dat is een heel andere soort landbouw. Ik zie dat we er nu nog verder vanaf raken dan we al waren.”

“Mooi dat er ingezet gaat worden op agrarisch natuurbeheer, maar tegelijkertijd is er nog alle ruimte voor mest (vee). Zoveel mest gaat de natuur niet ten goede komen. Dus waar investeer je dan in?”

“We zouden meer naar truepricing moeten: als je nu kijkt naar het goedkope eten in de supermarkt, zijn daar veel verborgen kosten voor bijvoorbeeld natuurherstel, gevolgen klimaatverandering, gezondheid van dieren, risico op zoönosen, etc. Als je deze kosten meeneemt in de prijs van voedsel kom je denk ik goedkoper uit in een regeneratief landbouwsysteem. Als maatschappij zouden we enorm besparen!”

Al met al ben ik voorstander van duidelijkheid voor boeren, maar wel met een échte lange termijn visie voor een regeneratief landbouwsysteem: win-win-win-win voor natuur, klimaat, dier en mens (dus ook boer), in plaats van het huidige destructieve systeem zolang mogelijk vol proberen te houden.

Helemaal als het gaat om voedselzekerheid is het van uiterst belang dat we de natuur beschermen, waar we als maatschappij en nog directer, als landbouw, van afhankelijk zijn. En dat we bijdragen aan het oplossen van de klimaatcrisis.

Doorgaan met het huidige systeem is daarbij geen optie. Denk alleen al aan het aantal dieren in Nederland, dat niet in verhouding staat met de hoeveelheid grond, de hoge inputs met veel nevenschade, uitputting van landbouwgronden, vervuiling van bodem en water door mest en pesticiden. Dat gaat niet samen met natuur.

Regeneratieve landbouw wél. Dat gaat niet over minder negatieve impact, maar over pósitieve impact! Het is een synergie tussen landbouw en natuur. Dus niet alleen het weglaten van schadelijkheden zoals pesticiden en kunstmest, maar zorgen dat de plek beter af is met ons als mens. Door de natuurlijke processen te faciliteren en te koesteren. Ik geloof dat dat mogelijk is, en daar zet ik mij dagelijks voor in, samen met Ellen Bosgoed en team.

De uitzending is terug te kijken via:

📺 kijk terug via NPO start: OP1 – 21 mei 2024. (Item vanaf 00:21:22)

Wil je meer weten over de Coalitie KipEigen? Kijk dan op Coalitiepagina op deze site en op de eigen website.

Dit bericht is een bewerking van een bericht van Eva op LinkedIn