Coalitie Kipeigen

Coalitie Kipeigen

Wie zijn jullie?

Wij zijn Eva Vos en Ellen Bosgoed van Natuurboerderij KipEigen uit Loosdrecht. Wij zijn een regeneratieve natuurboerderij op 1,5 hectare. In 2018 zijn we gestart met dubbeldoelkippen, dit betekent dat de kip voor eier- én vleesproductie ingezet kan worden. Je kunt bij ons eieraandelen afnemen, maar ook een haantje adopteren. Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met een no-dig groentetuin voor groentepakketten, die tussen mei en november wekelijks op de afhaalpunten staan. Ook hebben we een boomgaard, waar de kippen in lopen en waar mensen hun fruit kunnen plukken, tijdens speciale plukdagen. Verder hebben we een voedselbos in wording, en een paar schapen voor het landschapsbeheer.

Waar werk je aan en met wie?

Met regeneratieve landbouw werken we aan herstel van bodem, natuur en klimaat. En maken we een positieve impact op het welzijn van mens & dier. Ons doel is lokale kringlopen sluiten met agro-ecologische principes als uitgangspunt. Hiermee willen we echt verantwoord voedsel beschikbaar maken in onze regio, en in het grotere plaatje bijdragen aan de broodnodige voedseltransitie.

Waarmee denk je dat dit netwerk je coalitie kan helpen?

Eva: “We hopen dat de coalitie ons kan helpen met verschillende vragen die we hebben, bijvoorbeeld welke rechtsvorm passend voor ons zou zijn, maar ook tips op het gebied van marketing, het vertellen van ons verhaal en het betrekken van burgers hierin.”

Wat kan jullie coalitie de andere deelnemers brengen?

Natuurboerderij KipEigen heeft veel kennis op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw en met name ook het houden en inzetten van dubbeldoelkippen. Zo hebben ze bijvoorbeeld diverse mobiele huisvestingssystemen voor de kippen en haantjes ontworpen. Deze bouwtekeningen kun je ook via hun website bestellen. We geven ook diverse workshops en cursussen, ook gericht op boeren die op kleinschalige, regeneratieve wijze willen leren werken.

Eva: “Naast onze kennis hopen we vooral dat we met ons verhaal kunnen inspireren.”