24 x Boeren&Buren aan de slag

24 x Boeren&Buren aan de slag

24 coalities van boeren en buren hebben op donderdag 14 december in hun provincie samen met de Natuur en Milieufederaties het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’ afgetrapt. Tijdens 12 verschillende startbijeenkomsten met elk twee coalities gingen zij met elkaar in gesprek over hun doelen en de stappen die nodig zijn om die te bereiken. Tussen de provincies werd online contact gelegd en kennisgemaakt.

14 december 2023

Boer&Buur met Natuur ondersteunt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. In de komende 3,5 jaar werken de 24 verschillende coalities aan uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel.

Tot medio november konden boeren en buren zich voor het programma aanmelden en uit 62 aanmeldingen is vervolgens een selectie naar 24 samenwerkingen gemaakt.

Hoofddoel van het programma Boer&Buur met Natuur is om groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen in hun provincie en samen bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De deelnemers maken gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij willen inzetten; van collega-boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling.