Coalities

Dit zijn ze: de 24 coalities van Boeren en Buren waarmee we aan de slag zijn in het programma Boer&Buur met Natuur.

DRENTHE
Boekweit Coalitie van boeren, natuurbeheerders en burgers om de teelt van boekweit (met name in overgangsgebieden) te vergroten en randvoorwaarden te verbeteren.
Voedselbossen en kwekers Coalitie waarin voedselbossen en kwekers van plantmateriaal voor de voedselbossen samen optrekken. We hopen met deze coalitie de beschikbaarheid van plantmateriaal voor voedselbossen te vergroten. Dit kan bestaande voedselbossen verrijken en verlaagt de drempel tot het starten van nieuwe voedselbossen
FLEVOLAND
Burgerboerderij Oosterwold Werkt aan een netwerk van boeren, burgers om de korte keten te organiseren vanuit gemeenschapszin in plaats van marktwerking
De Wilde Wijngaard Biologische wijngaard die buren op alle fronten wil betrekken en kennis wil delen
FRIESLAND
Buurvrouw Durkje Zuivelboerderij die buren wil betrekken bij het runnen van de boerderijwinkel, en bij plannen voor meer biodiversiteit op het land
Boer in  het Bos Natuurinclusieve boer die toe wil naar zoveel mogelijk lokale afzet en het betrekken van buren bij de tuinderij in ontwikkeling
GELDERLAND
IJsselmarke IJsselmarke is een van de eerste lokale voedselnetwerken in Nederland die (naast gezonden eerlijk voedsel) het versterken van de biodiversiteit en het in stand houden van het unieke landschap als doel hebben. IJsselmarke is een initiatief van een groep burgers uit het Landschapsnetwerk Brummen en omvat het gebied rondom Brummen, Eerbeek, Voorst, Dieren, Loenen en Klarenbeek Samen met boeren en ‘waarmakers’ (producenten) wordt de verbinding gemaakt met consumenten in de streek. IJsselmarke is in 2023 gestart en wil komende jaren toegroeien naar een bestendig netwerk voor gezond voedsel, biodiversiteit en landschap.
Lokaal graan op de streektafel In de regio Nijmegen wil vereniging voor landschapsbeheer De Ploegdriever brood, bier en pasta van lokaal geproduceerd graan uit natuurinclusieve teelt op de streektafel brengen. Boeren, verwerkers (molenenaars, bakkers, brouwers), afnemers (winkels, thuisbakkers) en organisaties vormen een lokale keten die de granen telen, verwerken en vermarkten. Doel is het vergroten van de biodiversiteit op de (graan)percelen. En met als resultaat natuurlijk lekkere en gezonde graanproducten voor de lokale markt. Een aantal voorloper-boeren doet al mee.
GRONINGEN
Ommeland Boerderij Ommeland in Thesinge wordt gerund door de broers Menko en Janko Oosterhuis. Onder de rook van Groningen hebben zij een akkerbouwbedrijf. Op hun land is al ruimte voor biodiversiteit en het bedrijf is in omschakeling naar een natuurinclusieve vorm van landbouw. Gelegen in de voortuin van de stad zien de broers kansen om veel actiever samen te werken met stadjers. Er wordt al aan een aantal ideeën gewerkt, zoals een coöperatief zonnepark. Ze zien graag meer leven op hun erf. De broers kunnen gewassen telen voor stadjers, maar stadjers zijn ook welkom om te komen boeren
Mixed Area Een initiatief van een biologisch akkerbouwer en de gebiedsregisseur Blauwestad. Op een akker gelegen onder de brug die Blauwestad met Winschoten verbindt, werken ze middels een landart project aan het verbeteren van de voormalige bouwgrond. Het doel is om hier een Community Supported Agriculture (CSA) tuin op te richten. Maar behalve een CSA moet Mixed Areas een proeftuin en gemeenschap worden waar iedereen zich thuis voelt om kunst met alle zintuigen te ervaren en te creëren. Een plek die verschillende soorten mensen bij elkaar brengt en die verbindingen legt: tussen boer en buur, tussen Blauwestad, Winschoten en omliggende dorpen, tussen kunst en landbouw en tussen praktijk en wetenschap.
LIMBURG
Ransdalerveld Gebiedsproces bestaande uit een netwerk van maatschappelijk en natuurinclusief georiënteerde boeren/buren die de intentie hebben om meer gebiedsgericht samen te werken aan maatschappelijke opgaven en meer biodiversiteit.
CSA netwerk Midden Limburg Groep CSA’s die met elkaar en samen met buren willen professionaliseren
NOORD BRABANT
Zorgboerderij de Zwaluw Biologisch dynamische zorgboerderij die vanwege overstap naar strokenteelt zoekt naar meer lokale afzet en betrokkenheid van buren
Bioboerderij Het Schop Boer die de volgende stap wil zetten en de relatie met burgers wil opwaarderen van transactie naar interactie, waarbij bewustwording van de relatie tussen voedselconsumptie en landbouw centraal staat
NOORD HOLLAND
Kipeigen Regeneratieve natuurboerderij die de buren meer wil betrekken om zo nog grotere stappen te zetten op het gebied van biodiversiteit
Vers aan de Vecht CSA tuin die de volgende stap wil maken in betrokkenheid van de leden en wil professionaliseren
OVERIJSSEL
Erve Decohof Biologische kwekerij, opzoek naar een toekomstig bestendige bedrijfsvorm van een dorpsboerderij bestaande uit een robuust ecosysteem van diverse erfdelers en verbinding met de ecologie en mensen in de omgeving.
Erve Westenenk Voormalig melkvee-landbouwbedrijf in transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvorm bestaande uit o.a. groenteteelt, agroforestry en recreatie, waarbij de biodiversiteit vergroot wordt en buren op verschillende manieren betrokken zijn.
UTRECHT
Tuin Kansrijk Tuinder die samen met andere tuinders, boeren en buren wil onderzoeken hoe er ook in de winter groenten geleverd kunnen worden aan CSA-deelnemers
Boerderij Eyckenstein Natuurinclusief, circulair landbouwbedrijf met grote ambities voor landschapsherstel en de wens om buren nog intensiever te betrekken
ZEELAND
Voedselboerderij Schouwen Duiveland Voedselcoöperatie met eigen tuinderij/boerderij en samenwerking met biologische boeren
HZ, boeren en buren Onderwijsinstelling (HZ Univeristy of applied sciences) die voedsel lokaal en natuurinclusief wil inkopen en samen met Boerderij Meulwaeter, voedselbos De Langhe Laere en CSA tuin Plantalia gaat onderzoeken hoe dat voor elkaar te krijgen
ZUID HOLLAND
Voedselfamilie Krimpenerwaard Bestaand netwerk dat een (zuivel)coöperatie van (natuur)boeren wil opzetten in samenwerking met buren
Boerderij Buitenverwachting Boer met ambities rondom biodiversiteit, wil de buren betrekken en werken aan de bewustwording over de relatie voedsel en natuurinclusieve bedrijfsvoering