Coalitie Biodiversiteit

Coalitie van Biodynamisch Landbouwbedrijf Meulwaeter, Tuinderij Plantalia, Voedselbos Langhe Laere

Wie ben je/ zijn jullie?

Onze coalitie bestaat uit een biodynamisch landbouwbedrijf, een tuinderij en een voedselbos. Wij stellen ons elk kort voor.

Wij zijn een samenwerking tussen een boer, het biodynamisch landbouwbedrijf Meulwaeter, en buur, vrijwilligers van de perceelteam Kruiningen van Land van Ons (LvO). Het familiebedrijf Meulwaeter is gevestigd in Kruiningen en wordt gerund door vader Alex en zoon Emiel van Hootegem. Het is rond 140 hectare groot en er worden 25 verschillende gewassen geteeld. Aan het boerenbedrijf is ook een webwinkel ‘De Grote Verleiding’ verbonden. Dit is het domein van moeder Anneke. De bestelbusjes van de bezorgdienst rijden door de hele provincie (Zeeland) en leveren zelfs daarbuiten. Ook vindt er op zaterdagochtend een boerenmarkt plaats op eigen erf. In 2023 heeft LvO een perceel van het familiebedrijf aangekocht met als doel om de biodiversiteit op de percelen te verbeteren.

Karin Körver is de CSA-tuinder en eigenaar (ZZP-er) van Plantalia. De tuinderij is gestart op een kwart hectare en recent uitgebreid naar iets meer dan 3 hectare. Op de percelen worden op biologische wijze en zonder dierlijke meststoffen geteeld. Wekelijks ontvang ik de deelnemende personen en gezinnen op de tuin en begeleid ik hun bij het oogsten van seizoensgroente en fruit. De deelnemers oogsten dus zelf. In de komende jaren is de bedoeling van de tuinderij om door middel van een methode als agroforestry (boslandbouw) te komen tot een nog natuurvriendelijkere tuinderij.  Met fruitbomen en struiken en een combinatie van teelt van vollegrondsgroenten, kruiden en bloemen hoop ik de biodiversiteit nog verder te bevorderen. Zowel boven als in de grond.

Wij zijn een werkgroep van de regionale afdeling van Velt (Zeeuwse Eilanden) en het Voedselbos De Langhe Laere in Nieuw en Sint Joosland. Het voedselbos bestaat nu bijna 7 jaar en blijft zich goed ontwikkelen tot een mooi en biodivers geheel. Het is een particulier initiatief van een echtpaar, die graag wat wilde doen om lokaal de biodiversiteit te ondersteunen. Na een paar jaar hard werken, leven zij ondertussen grotendeels zelfvoorzienend met het bos. In de loop van de tijd, is er een hechte en betrokken groep deelnemers gevormd die helpen bij de aanplant, beheer en oogst. Het voedselbos heeft geen commercieel doen. Het voornaamste doel is om tot een zo goed mogelijke bodemgezondheid te komen. Hiervoor hanteren wij een syntropische methode van Ernst Götsch. We doen dit samen met landschapsontwerper en voedselbosontwerper Jos Willemsen.

Waar werk je aan en met wie?
Samen met de partners biodynamisch landbouwbedrijf Meulwaeter, perceelteam Land van Ons Kruiningen en het Voedselbos Langhe Laere werken wij binnen de coalitie samen om te komen tot twee of drie Zeeuwse voorbeeldprojecten waar boeren samen met (belangen)organisaties en overheden komen tot een toekomstbestendige en rendabele inrichting van het gebied op en rondom de percelen.

Waarmee denk je dat dit netwerk je coalitie kan helpen?

Wij staan nog helemaal aan het begin van dit project en zijn zoekende hoe wij het voorgaande het beste kunnen vormgeven. Er zijn uitdagingen op tal van gebieden zoals ecologie (b.v. uitwerken van inrichting- en beheerplannen), inventarisatie en monitoring van biodiversiteit, onderhandelingen en samenwerking met overheidsorganisaties (b.v. waterschap & provincie) en partnerorganisaties, het verkrijgen van subsidies, inzet en werving van vrijwilligers, invoering en vermarkting van (nieuwe) producten, uitbouw van de korte keten, produceren en aanbieden van betaalbare biologische producten etc.

Wij denken dat door het delen van kennis en de samenwerking binnen het netwerk we samen kunnen optrekken naar een natuur-inclusief voedselsysteem.

Wat kan jullie coalitie de andere deelnemers brengen?

Alex en Emiel hebben door jarenlange ervaring met biologisch(-dynamische) landbouwmethoden veel kennis over teelt zonder chemische bestrijdingsmiddelen, efficiënt werken en het bevorderen van een gezond bodemleven. Tevens heeft Anneke ervaring met het organiseren van een lokale afzet (logistiek, in- en verkoop). Het perceelteam LvO heeft kennis over biodiversiteit, samenwerken, organiseren en beschikt over een landelijk netwerk van professionals en vrijwilligers.