Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je de vragen die vaak over Boer&Buur met Natuur worden gesteld. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op!

 • Wat is Boer&Buur met Natuur?
  Boer&Buur met Natuur is in 2023 is gestart om met een beweging van onderop te werken aan meer natuurinclusieve landbouw en herstel van de biodiversiteit. Met 24 verschillende coalities van boeren en burgers zijn we (Natuur en Milieufederaties en partners) aan de slag om oplossingen te vinden in vraagstukken rondom een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De lessen delen we breder.
 • Waarom doen jullie dit?
  De manier waarop we met de bodem en onze voedselvoorziening omgaan is de sleutel tot het herstel van de biodiversiteit. Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw.
 • Wie zit achter Boer&Buur met Natuur?
  De Natuur en Milieufederaties zijn initiatiefnemer van Boer&Buur met Natuur. Zij worden voor dit programma ondersteund door de Nationale Postcode Loterij en werken samen met partners die al ervaring hebben met omslag naar natuurinclusief.
 • Voor wie is Boer&Buur met Natuur bedoeld?
  Het initiatief is er voor boeren en burgers die samen willen werken aan het zetten van stappen naar een natuurinclusief landbouw- en voedselsysteem en hierover meer willen leren door te doen en te kijken wat er wel kan.
 • Wat zijn de selectiecriteria?
  Je project/de samenwerking draagt bij aan biodiversiteit. Je hebt serieuze ambities richting natuurinclusief. Er is minimaal één boer betrokken, boer&buur zijn beiden belangrijk voor echte samenwerking, je hebt binnen het project uitdagingen waar ook anderen wat van kunnen leren.
 • Wat verstaan jullie onder een Boer?
  Persoon/organisatie die de beschikking heeft over land en daarop werkt aan de voedselvoorziening, een sterke ambitie heeft om dat op een natuurinclusieve manier te doen, en de hulp van buren nodig heeft om die omslag te kunnen maken. Het kan ook gaan om een samenwerking van meerdere boeren (bijv. in een gebied).
 • Wat verstaan jullie onder een Buur?
  Persoon/organisatie* die begaan is met biodiversiteit en de transitie naar natuurinclusieve landbouw en daar zelf aan wil bijdragen door:
  – in te kopen bij de natuurinclusieve boer
  – te investeren
  – haar/zijn tijd en/of kennis ter beschikking te stellen.
  *Een organisatie kan bijv. een zorginstelling, gemeente of cateraar zijn.
 • Wat houdt de ondersteuning in?
  We beginnen met het bespreken van de lange termijn doelen, helpen met formuleren van plan en identificeren uitdagingen die we vervolgens één voor één gaan oplossen. Dat doen we met inzet van de kennis en ervaring van de Natuur en Milieufederaties, de partners in het programma en boeren én met inzet van het netwerk.
 • Wie levert de ondersteuning?
  De 12 Natuur en Milieufederaties en de netwerkpartners in het project zorgen voor ondersteuning. De netwerkpartners en de boeren hebben al ervaring opgedaan en willen deze graag delen.