Stichting Boer & Buurt presenteert ideeën over transitie van de Eendragtspolder

Stichting Boer & Buurt presenteert ideeën over transitie van de Eendragtspolder

‘Gastvrije landbouw èn natuur, voor de regio en de stad Rotterdam en met goede opbrengsten voor de boeren’ Het bestuur van Stichting Boer & Buurt heeft op vrijdag 1 maart haar nieuwe beleidsplan officieel aangeboden aan wethouder Daan de Haas, portefeuillehouder Landschap en Recreatie, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Aanleiding hiervoor is de wens van het Recreatieschap om de verwachte toename van recreatieve druk in het gebied goed te reguleren. Daarom is er een ambitie om het agrarisch deel van de Eendragtspolder om te vormen tot een toegankelijker gebied waarin landbouw, natuur en recreatie méér met elkaar verbonden zijn.  

1 maart 2024

De overhandiging van het beleidsplan vond plaats aan de Slingerkade ter hoogte van de Hennipgaarde met uitzicht op de Eendragtspolder in Zevenhuizen. Het bestuur van de Stichting wil graag op deze locatie haar ambities voor de ontwikkeling van de Eendragtspolder kenbaar maken. Beleidsplan 2024-2026 In haar beleidsplan beschrijft de Stichting diverse doelen. Een daarvan is de ondersteuning van de Tuinderij Boer & Buurt en de Buurderij Zevenhuizen in hun ambities om verder te groeien.

Daarnaast wil de Stichting ook een bijdrage leveren aan de transitie van de Eendragtspolder naar een polder waar op een natuurinclusieve manier voedsel wordt geteeld. Samen met landbouwers en eigenaren gezamenlijke visie op Eendragtspolder Later dit jaar volgt een nadere verkenning naar de mogelijkheden en voorwaarden voor zo’n transitie door het Recreatieschap Rottemeren. De Stichting wil graag meedoen in die verkenning om zo samen met de huidige landbouwers en landeigenaren te komen tot een gezamenlijke visie voor deze polder. Met als uitgangspunt een landschap vol gastvrije landbouw èn natuur, voor de regio en de stad Rotterdam en met goede opbrengsten voor de boeren.

Meer informatie Op www.stichtingboerenbuurt.nl is het beleidsplan te lezen. Over de gewenste ontwikkelrichting van de Eendragtspolder is meer te lezen in het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte, te vinden op www.recreatieschaprottemeren.nl