Coalitie Tuin Kansrijk

Coalitie Tuin Kansrijk

Wie zijn jullie?

Wij zijn tuin Kansrijk in Groenekan, vlakbij de stad Utrecht. Een biologische zelfoogsttuinderij waar we 350 leden in het seizoen van verse groente en kleinfruit voorzien.

 Waar werk je aan en met wie?

Op dit moment kunnen we onze leden 30 weken per jaar een groentepakket van eigen land bieden. We vinden het jammer dat we hen de overige 22 weken van het jaar geen biologische groenten kunnen bieden. We onderzoeken in dit traject de mogelijkheid om onze leden een jaarrond aanbod van seizoensgroenten te bieden. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden, bijv. de oprichting van een CSA-bedrijf dat speciaal teelt voor het laagseizoen, of een samenwerking met akkerbouwers. Onze ambitie is om dit jaarrond aanbod eerst op ons eigen bedrijf te realiseren, om vervolgens andere CSA-bedrijven te kunnen helpen hetzelfde te doen. Zo helpen we meer boeren aan (meer) directe afzet en een beter verdienmodel, en meer consumenten om jaarrond direct van hun eigen boer te eten.

*CSA staat voor Community Supported Agriculture, vrij vertaald als ‘voedselgemeenschap’. Dit zijn landbouwbedrijven waar boeren direct aan de consument leveren en er een bepaalde mate van solidariteit tussen boer en consument is ingebouwd, bijvoorbeeld door een seizoensaandeel.

Waarmee denk je dat dit netwerk je coalitie kan helpen?

Vele handen maken licht werk. De samenwerkingen die we voor ogen hebben, vergen veel organisatiewerk. Hierbij is het handig als de NMU en de verbonden partnerorganisaties kunnen ondersteunen waar nodig. En we benutten graag het netwerk om dit concept van jaarrond aanbod te verspreiden naar meer CSA-bedrijven!

Wat kan jullie coalitie de andere deelnemers brengen?

Naast ons eigen bedrijf, denken we graag na en mee over waar kansen liggen voor de transitie naar meer directe verbinding tussen boer en burger. Heel specifiek helpen we graag (beginnende) CSA-bedrijven verder met onze ervaring, zowel over teelt als over bedrijfsmatige vragen. Denk hierbij aan het invoeren van een solidair betalingssysteem of het oprichten van een voedselcollectief verbonden aan je bedrijf.