Coalitie Ransdalerveld

Coalitie Ransdalerveld

Wie zijn jullie?

 Wij zijn ambitieuze boeren en buren die allemaal op hun eigen manier al werken aan het versterken van biodiversiteit op het Ransdalerveld (Limburg); Door samenwerking willen we verdere stappen zetten met het herstel van het landschap, de biodiversiteit en ons toekomstperspectief.

 Waar werk je aan en met wie?

 Het Ransdalerveld is een groot waterknelpunt. Al in de jaren ’80 zorgden zware regenbuien voor grote wateroverlast. Vanaf die tijd zijn er talrijke maatregelen genomen. Maar ook tijdens de wateroverlast van zomer 2021 veranderden op het Ransdalerveld wegen in rivieren en hellingen in modderplaten. Samen met Natuurkracht, dat gehuisvest is op Luboschland, willen ze werken aan natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast.

Wat ons betreft kunnen álle bewoners van het Ransdalerveld onderdeel worden van het gebiedsproces want er is een rol voor iedereen. Grondeigenaren spelen een grote rol in het tot uitvoering brengen van maatregelen om de biodiversiteit en het landschap te versterken en wateroverlast te verminderen. Maar iedereen profiteert hiervan en alle bewoners en burgers kunnen bijdragen. O.a. door mee te denken of te helpen als vrijwilliger, hun netwerk in te zetten, goede initiatieven te stimuleren of te promoten en door hun portemonnee te trekken, als consument of financier. Uiteindelijk zou de buur óók een gemeente kunnen zijn of bijvoorbeeld een (buurderij)winkel.

Waarmee denk je dat dit netwerk je coalitie kan helpen?

 Het gebiedsproces is nu nog een informeel netwerk. Een formalisatie, met een facilitator, zou onze effectiviteit kunnen vergroten. We hebben behoefte aan een concrete werk agenda om gestructureerd te werken aan de gebiedsopgaven, waarbij de juiste partijen (deskundigen, bevoegd gezag, overige stakeholders) op het juiste moment betrokken worden met kennis en kunde. Werk agenda thema’s zijn bijvoorbeeld:

  • Gebiedsvisie (stakeholder- en gebiedsanalyse gericht op potentiële maatschappelijke impact (positief dan wel negatief)]
  • Wateroverlast (gebiedsanalyse knelpunten, mogelijke lokale maatregelen, uitvoeringsproject inclusief capaciteit/financiering/ borging en monitoring)
  • Nieuwe verdienmodellen (landschapselementen, lokale verwerking en afzet, etc.)
  • Landschap en rol recreatie/ toerisme

 Wat kan jullie coalitie de andere deelnemers brengen?

 Op het Ransdalerveld gebeurt al ontzettend veel! Mede door de wateroverlast hebben we al jaren ervaring met de realisatie van groene projecten in samenwerking tussen boeren en burgers.

  • Hoe krijg je water uit de badkuip Voerendaal? Een brede aanpak door tal van betrokken partijen is nodig om de strijd tegen het water te winnen (april 2019, de Limburger)
  • Dorpscoöperatie Ransdaal voor Elkaar helpt met project het Ransdalerveld te vergroenen. De komende jaren worden graften opgeknapt en opnieuw aangeplant (maart 2020, de Limburger)
  • Druppelsgewijs zoekt Voerendaal naar oplossingen voor notoire wateroverlast (juni 2022, de Limburger)
  • Een doorsteek in het Ransdalerveld: goed voor de inwoners, de boeren en de natuur (Oktober 2022, de Limburger)