Coalitie IJsselmarke

Voedselnetwerk in de zuidelijke IJsselvallei Coalitie Ijsselmarke

Wat is IJsselmarke?

Lokaal voedselnetwerk voor biodiversiteit en landschap

Een landschap met hagen en bosjes tussen de akkers, bloemen en kruiden in velden en bermen, waar vogels kwetteren en insecten zoemen, de sloten en beken schoon en vol leven zijn. Dat is het doel van IJsselmarke, mede opgezet door Paul Opdam en Karin Heijink van Stichting Landschapsnetwerk Brummen.

Het is een van de eerste lokale voedselnetwerken die zich niet enkel bezighoudt met gezond en eerlijk lokaal voedsel, maar juist ook het versterken van de biodiversiteit en het in stand houden van het unieke landschap. In het rijke overgangslandschap tussen Veluwe en IJssel (rondom Brummen, Dieren, Eerbeek, Loenen, Klarenbeek en Voorst) werken boeren en burgers samen aan dit doel.

Wat is een ‘marke’?

Een marke was, lang geleden, een strook land in het gemeenschappelijk bezit van de lokale gemeenschap met een eigen bestuursvorm. De leden waren samen verantwoordelijk voor beheer en gebruik. In navolging van de oorspronkelijke marken wil IJsselmarke met boeren en burgers samen de verantwoordelijkheid nemen voor het landschap, door het met respect te beheren en te benutten.

Wie werken er samen in IJsselmarke?

Landschapsnetwerk Brummen, boeren én burgers

IJsselmarke wordt gerund door een netwerk bestaande uit enthousiaste mensen uit de gemeenschap, lokale boeren en ondernemers. Een kleine groep neemt het voortouw. Ook de gemeente en provincie ondersteunen het initiatief. Er zijn nu 20 boeren aangesloten. Burgers kunnen meedoen door het kopen van de producten (‘markewaar’), het financieel ondersteunen van boeren in omschakeling (als ‘waardeelhouder’) en bijdragen aan de organisatie van het voedselnetwerk of helpen bij de boer (als ‘markedoener’). De organisatie wordt ondersteund door kennis en ervaring uit het Landschapsnetwerk Brummen.

Op de foto: Karin Heijink en Paul Opdam van IJsselmarke.

Wat is de ambitie voor de komende jaren?

Een sterk netwerk met streekwinkels in Brummen en Voorst

IJsselmarke is in 2023 gestart en wil komende jaren toegroeien naar een bestendig netwerk voor gezond voedsel, biodiversiteit en landschap. De uitdaging voor komende jaren is om (naast de 7 boerderijwinkels) verkooppunten te openen in de grotere dorpen. met producten van de IJsselmarke-ondernemers uit de regio. Om dit te kunnen doen moet er een breed aanbod en voldoende verkoop worden gerealiseerd, zodat een professionele kracht kan worden betaald. In deze winkels krijgt het verhaal van het IJsselmarke-landschap een voorname plek.

Wat kan IJsselmarke andere deelnemers brengen?

Kennis in het netwerk

Bij IJsselmarke is veel kennis verzameld over lokale voedselnetwerken en de waarde hiervan voor landschap en biodiversiteit. Er werd uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het belang van producenten en consumenten: waarom ze lokaal (ver)kopen, welke organisatiestructuur het meest waardevol is, en hoe een samenwerking kan worden vormgegeven. Wil je zelf een voedselnetwerk opzetten? In de factsheet (2023) doet IJsselmarke aanbevelingen voor andere voedselnetwerken.