Coalitie Graan van hier

Coalitie Graan van hier

In de regio Nijmegen wil vereniging voor landschapsbeheer De Ploegdriever brood, bier en pasta van lokaal geproduceerd graan uit natuurinclusieve teelt op de streektafel brengen. Boeren, verwerkers (molenenaars, bakkers, brouwers), afnemers (winkels, thuisbakkers) en organisaties vormen een lokale keten die de granen telen, verwerken en vermarkten. Doel is het vergroten van de biodiversiteit op de (graan)percelen. En met als resultaat natuurlijk lekkere en gezonde graanproducten voor de lokale markt. Een aantal voorloper-boeren doet al mee.

Wie zijn jullie?

Vereniging de Ploegdriever experimenteert in het Waldboerenproject met natuurvriendelijke teelt van oude graanrassen. Kruidenrijke akkers en zuurdesembroden zijn daarvan het resultaat. Dat smaakt naar meer. Daarom wil de Ploegdriever de natuurvriendelijke graanteelt en productie van smaakvolle streekproducten in de regio Nijmegen opschalen. Voor meer biodiverse akkers en lekkere, duurzame graanproducten.

Waar werk je aan en met wie?

Doel van het project is dat er stap voor stap meer natuurinclusieve graanakkers en graanstroken in het landschap rond Nijmegen verschijnen. Dat kan in samenwerking met biologische teelt door SKAL gecertificeerde telers. Maar ook gangbare boeren kunnen milieuvriendelijke teelt van graan opnemen in hun teeltplan, bijvoorbeeld in de vorm van strokenteelt op perceelranden of in een agroforestry-systeem met fruit- of notenbomen. Het komt de biodiversiteit van het agrarisch cultuurlandschap ten goede.

De verwerking van het graan in korte lokale ketens levert bovendien aantrekkelijke streekproducten op met een goed verhaal over méér natuur in het boerenland. Daarom werken we ook samen met verwerkers (molenaars, bakkers, brouwers), afnemers (winkels, thuisbakkers) en organisaties die een lokale keten vormen die de granen telen, verwerken en vermarkten. Met een goede prijs in de hele keten.