Tuinen van weldadigheid

Tuinen van weldadigheid

De Tuinen van Weldadigheid is een bedrijf dat drie prachtige takken verenigd: kwekerij van bijzondere groenten, zorgboerderij en recreatie & educatie. In 10 jaar tijd hebben we de grootste collectie eetbare gewassen van Nederland verzameld. O.a. gewassen die exotisch, vergeten, niet ontdekte of niet in de winkel te vinden zijn. De Tuinen van Weldadigheid heeft een SKAL certificatie.

Adres

Hospitaallaan 48

9341AH Veenhuizen

De Tuinen van Weldadigheid

Rond de prachtige boerderij ‘Essererf’ liggen de Tuinen van Weldadigheid. Een groene oase met allemaal verschillende tuindelen waar we een enorme verscheidenheid aan gewassen telen. Allereerst groenten en aardappelen. Maar daarnaast groeit er ook fruit en bloeien er vele bloemen, kruiden en wilde planten. Biologisch natuurlijk, dat vinden we belangrijk voor onszelf en voor volgende generaties. Ook biodiversiteit vinden we belangrijk. Daarom verzamelen we zoveel verschillende gewassen. Het is mooi om die verschillen te zien en we houden daarmee meteen oude gewassen in stand. Sommige aardappelen, bonen of andere groenten zouden anders misschien wel uitsterven. Het leuke van verzamelen is dat je andere enthousiaste verzamelaars tegenkomt en zo maar steeds blijft uitwisselen en uitbreiden en dat is goed, want zo voorkom je dat gewassen uitsterven als je zelfs eens een slechte oogst hebt.

Biologisch

Wij telen onze groenten en andere producten biologisch. Dat is voor ons logisch. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken maar zorgen voor heel veel variatie. Alle bloemen en wilde planten trekken insecten aan, zo ook insecten die ‘plaaginsecten’ eten. En als er zoveel verschillende soorten staan, is het ook geen ramp als er toch ergens aan geknabbeld wordt. Natuurlijk werken we ook met een ruime vruchtwisseling, wat uitputting van de bodem en plagen tegen gaat. We bemesten de bodem met mest van een biologische rundveehouder en met paardenmest en compost. Verder zorgen we ervoor dat we lopen op de paden en niet op de bedden. Dat alles is belangrijk voor de bodemstructuur en een gezonde bodem. Onze groenten krijgen de tijd om te rijpen en dat proef je.

People, planet en prosperity

De Tuinen van Weldadigheid zien wij als een kleinschalig en vooral multifunctioneel bedrijf. We combineren de functies tuinbouw en natuur en landschap met zorg, recreatie en educatie. Een belangrijke basis van onze bedrijfsfilosofie is het begrip duurzaamheid, en wel in de vorm van de Drie P’s: people, planet en prosperity. Wij vinden deze drie elementen even belangrijk, zoals wij ook de verschillende functies even belangrijk vinden. De zorg voor de mens (people) en zijn omgeving (planet) zijn voor ons zeer wezenlijk, maar dit wordt alleen mogelijk gemaakt op een rendabel bedrijf (prospherity). Door de ligging en de uitstraling van De Tuinen zal ons bedrijf voor velen een rustpunt of meer zijn.

Onze groenten verkopen we via de Streekboer, op de Ommelander markt en aan horecagroothandel Horecavers in Haarlem. Verder staan we met zaai- en pootgoed op diverse specialistische moestuinmarkten zoals Reclaim the Seeds, Groenmoesmarkt en Moestuindag Twickel. Verder worden onze groentezaden nog verkocht via onze eigen webshop.

Openingstijden

Je kan bij De Tuinen van Weldadigheid een rondleiding volgen op zondagmiddag om 15.00, of maak als groep een afspraak.