Het Derde Erf

Het Derde Erf

Het Derde Erf is het biologisch dynamische melkveebedrijf in Soest van Joop en Carine Wantenaar.

Adres

Birkstraat 125

3768 HE Soest

Biologische balans

Joop is de 4generatie die op deze plek boert. Het Derde Erf doet veel aan agrarisch natuurbeheer. De nesten van weidevogels worden beschermd door om de nesten heen te maaien en uitgesteld maaibeheer. Ook doen we aan slootkantbeheer en dat houdt in dat er geen mest gestrooid mag worden. Dit heeft geresulteerd in één van de meest bloemrijke slootkanten van de provincie!

In de stal hebben de koeien veel ruimte. Doordat onze koeien hun horens nog hebben en er een enorme hiërarchie onder koeien heerst, is de stal relatief groot voor het aantal koeien dat we hebben. De biologische norm bepaalt dat er meer ruimte per koe moet zijn maar de horens rekken deze ruimte nog meer.

Boerderij Het Derde Erf is sinds 2003 een zorgboerderij, een aantal dagdelen per week werken hulpboeren mee op de boerderij.

Verbrede landbouw

Op Het Derde Erf vinden allerlei activiteiten plaats, zoals boerengolf, er is een ‘klompenpad’ (een mooie afwisselende wandeling grotendeels over het land van Het Derde Erf), de schaapskooi is te huur voor workshops, trainingen, lezingen e.d. Op het land van het Derde Erf is tevens een CSA tuin (Community Supported Agriculture) gevestigd.  Iedere deelnemer van de tuin koopt een oogstaandeel en krijgt hier tijdens het seizoen groenten voor terug. Een goede oogst betekent veel groenten voor iedereen en een slechtere oogst betekent minder groenten in het pakket.

Eigen producten

Het Derde Erf verkoopt eigen producten. Voor de grote stal staat een melktap waar rauwe melk getapt kan worden. Met zelf meegebrachte flessen en gepast klein geld kan men op een zelfgekozen tijd  rauwe melk kopen. Daarnaast zijn er eieren te koop van de circa 50 kippen die rondscharrelen op het erf. Sinds al weer een aantal jaren verkopen wij rundvlees van eigen bedrijf. Wij hebben zogeheten ‘dubbeldoel’ koeien, zij geven melk maar hebben ook vlees op de botten. Een aantal keren per jaar wordt er een koe geslacht.

Contact

Joop en Corine Wantenaar
Birkstraat 125
3768 HE Soest
tel: 06 – 52 33 63 43

E-mail: HetDerdeErf@casema.nl
Website: http://www.hetderdeerf.nl

Openingstijden winkel

Vr: 14.00 – 17.00 uur
Za: 10.00 – 13.00 uur