GraanGeluk

GraanGeluk

Gezond streekbrood en bier, gemaakt van historische granen op vruchtbare akkergrond waar vogels, insecten, bijen en vlinders welig tieren. Wie wil dit niet?

Adres

Zijpendaalseweg 91

6814 CG Arnhem

Er is nauwelijks nog graan

Op onze Nederlandse akkers zien we bijna alleen nog maar snijmais staan. Veevoer. En we kampen met een stikstofcrisis.

Kringlooplandbouw met heidebegrazing en mest van schaapkuddes op graanakkers is de beste manier om stikstof op te ruimen. Van dezelfde akker komt het brood en bier van wuivende korenvelden zoals Veluws Kruiprogge en zomergerst. Vanaf 2017 is Marcel van Silfhout begonnen om zelf graanakkers te verbouwen met onder meer historische streekgranen zoals Aalter Troshaver, Grijs Brabants Zandboekweit en Veluws Kruiprogge. Aanvankelijk alleen op het Westbergveld, een prachtige akker van een bunder (hectare) op de Wageningse Berg, vanaf 2018 ook op Landgoed Quadenoord en inmiddeldels op meer dan 40 hectare, verspreid over met name de zuidelijke Veluwezoom tussen Wageningen en Arnhem, maar ook op andere plekken binnen en buiten Gelderland. Om naast brood ook bier mogelijk te maken, teelt hij ook zomergerst.

Het verbouwen van Nederland

Het uiteindelijke doel van GraanGeluk is dat we op onze akkers niet meer alleen maar snijmais (veevoer) zien staan, maar vooral een keur aan diverse oude en nieuwe gezonde graansoorten met daartussen welig tierende inheemse akkerkruiden.

Gelders GraanGeluk Bier

De onbespoten streekgranen voor dit natuurbier staan tussen zeldzame inheemse akkerkruiden op onze ecologische akkers; het Wageningse Westbergveld en Landgoed Quadenoord en Renkums Beekdal.

Met de aankoop van dit streekbier support u herstel van het Gelderse cultuurlandschap.

Gelders GraanGeluk won de gouden medaille voor het beste speciaalbier ter wereld onder de 7 procent alcohol (Brussels Beer Challenge, 2020).

Waar kan ik GraanGeluk kopen?

Je kunt het bier online bestellen via: graangeluk.nl/producten
De producten zijn binnenkort ook te koop via de website streekgranen.nl

Contact

Marcel van Silfhout