De Ouwendorperhoeve

De Ouwendorperhoeve

Nelleke Meersma-Antonis, Adriaan Antonis, zoon Emiel en dochter Evy hadden als doel van de Ouwendorperhoeve een plek te maken waar met respect voor mens, dier en omgeving geboerd zou worden. De familie maakt tegenwoordig dan ook producten waarmee zij in hun eigen levensonderhoud en in dat van andere gezinnen in de omgeving kunnen voorzien. Geheel zonder winstoogmerk.

Adres

Ouwendorperweg 27

3886 MR Garderen

De boerderij en de dieren

Ruim 15 jaar geleden begonnen Nelleke Meersma-Antonis en Adriaan Antonis met de Ouwendorperhoeve met het idee te boeren zoals vroeger, maar met de kennis en de techniek van nu. Dit resulteert in een plek waar het boerengezin nauw samenleeft met de dieren. Allereerst hebben zij Friese melkschapen op de boerderij. De dieren hebben zich aangepast aan de oorspronkelijke zandgronden van het terrein en zijn relatief makkelijk in de omgang. Er wordt meegeholpen met de instandhouding van dit oer-Hollandse schapenras door de inzet van stamboek-ooien en goedgekeurde stamboek-rammen.

Naast schapen scharrelen er ook Bonte Bentheimer Landvarkens rond op de Ouwendorperhoeve. De varkens eten de resten van de voedselproductie en beheren het bos door het eten van eikels en diverse plantensoorten. Daarnaast lopen er Lakenvelder koeien en twee pony’s rond op de boerderij. De koeien lopen net als de varkens en schapen het hele jaar door buiten en worden gehouden in een kleine familiekudde.

De gezondheid van de dieren is een belangrijke pijler van de boerderij. Dit gaat dan ook samen met een minimaal geneesmiddelengebruik.

De duurzame productie en educatie

Op de Ouwendorperhoeve wordt gedacht vanuit de behoeften van de dieren. De dieren leveren de diensten en producten, dus hun welzijn staat centraal. Het melk van de schapen wordt gebruikt voor de productie van kaas, yoghurt en kwark. Dit is seizoensgebonden, omdat de ooien alleen van maart tot en met september melk leveren. Verder wordt een deel van de dieren op de boerderij naar de slager gebracht voor de productie van vlees, om dat vervolgens weer te verkopen in de eigen winkel op de Ouwendorperhoeve. Het zijn lokale ambachtelijke slagers waardoor het transport tussen de boerderij en de slagers wordt beperkt. Duurzaam dus!

De Ouwendorperhoeve biedt tevens educatieve programma’s aan om kinderen te leren over de duurzame productie op de boerderij en de respectvolle omgang met dieren. Deze lessen kunnen goed ge├»ntegreerd worden in het programma van basisscholen.

Contact

Ouwendorperhoeve
Ouwendorperweg 27
3886MR Garderen

Tel: 0577-407177
Info@ouwendorperhoeve.nl

De boerderijwinkel is geopend op woensdag van 17.00 tot 18.30 uur, op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Ga voor meer informatie over de boerderij, de producten en de educatieve programma’s naar het Facebookaccount.