Coalitie Mixed Areas

Coalitie Mixed Areas

Wie zijn jullie?  

Mixed Areas is een initiatief van biologisch akkerbouwer Gert Noordhoff uit Bellingwolde en gebiedsregisseur Blauwestad en kunstenaar Marc van Zanten. Wij werken samen op een heel bijzondere plek in de provincie Groningen: een akker van 1 hectare gelegen onder de Pieter Smitbrug die Blauwestad met Winschoten verbindt. Hier werken we op innovatieve wijze aan het verbeteren van de voormalige bouwgrond van Blauwestad. De grond is nu nog niet geschikt voor het telen van voedselgewassen. Door de wijze waarop er is gemaaid, is een landartproject verrezen, waarop iedereen die over de brug fietst prachtig zicht heeft.

We willen Mixed Areas ontwikkelen tot een proeftuin voor ecologische producten en bodemverbetering. En tot een podium voor conceptuele en zintuiglijke kunst. Een showcase van regeneratieve landbouw. Een plek die verschillende soorten mensen bij elkaar brengt en die verbindingen legt: tussen boer en buur, tussen Blauwestad, Winschoten en omliggende dorpen, tussen kunst en landbouw en tussen praktijk, wetenschap en onderwijs. Een letterlijke en figuurlijke duurzame leefomgeving.

Waar werk je aan en met wie?  

Op dit moment lijkt het misschien alsof er weinig gebeurt. Maar het verbeteren van de grond heeft tijd nodig. We hebben het perceel in verschillende vakken verdeeld. Voor sommige vakken zijn bijvoorbeeld al belangstellenden verfplanten willen kweken. Dit kan pas als de bodem dat toelaat.

We verkennen of eigen groenteteelt hier goed past, om af te zetten met en/of voor de buurt. Ook zijn er verschillende (voedsel)ondernemers in de buurt om mee samen te werken. Gert kan hier ook helpen met coaching, wat hij graag doet en verder uit zou bouwen. Op dit moment wordt er ook geëxperimenteerd met bokashi, wormencompost en bodemverbetering met zeewierextract.

We hebben samen al een groot netwerk. Met verschillende onderwijsinstellingen zijn al verbindingen gelegd, waaronder de kunstacademie. Marc is initiatiefnemer, kunstenaar en coördineert voor het projectbureau Blauwestad (provincie Groningen) met zijn medewerkers het groenonderhoud voor een deel van dit nieuwe dorp. Hij kijkt vanuit zijn werklocatie uit op het perceel en heeft vanuit zijn rol veel vrijheid om intuïtief te werk te kunnen gaan. Marc begeleidt de medewerkers, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Met de Natuur en Milieufederatie Groningen werken we nu eerst aan meer organisatorische structuur. Daarna werken we samen aan communicatie en community building. Marc en Gert kunnen met veel vragen terecht bij de experts die zijn aangesloten bij Boer en Buur met Natuur.

 

Waarmee denk je dat dit netwerk je coalitie kan helpen?

  • organisatievorm
  • modellen voor financiering
  • samenwerkingsvormen tussen boeren en buren

Wat kan jullie coalitie de andere deelnemers brengen?

  • ervaring bodemverbetering en regeneratieve landbouw
  • het begeleiden van jongeren
  • Omdat we een uniek concept optuigen als een soort platform kunnen andere deelnemers inspiratie opdoen en misschien zelfs in directe zin samenwerken