Biologische boerderij De Lankerenhof

Biologische boerderij De Lankerenhof

De Lankerenhof is een biologisch legpluimveebedrijf met per opfokronde ruimte voor 6.000 opfokhennen + 1000 haantjes en verdeeld over twee legstallen ruimte voor bijna 12.000 leghennen. In de stallen en buiten in de ruime uitlopen hebben de hennen alle ruimte om zich natuurlijk te gedragen. De kippen kunnen scharrelen, eten, drinken, rusten en eieren leggen. Het houderijconcept is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten.

Adres

Lankerenseweg 18

3781 NB Voorthuizen

Ruimte voor de hennen

De Lankerenhof bestaat uit een opfokstal voor leghennen en haantjes en twee leghennenstallen. Alle stallen beschikken over een uitloop naar buiten. De hennen hebben alle ruimte om zich naar hun natuur te gedragen. Een automatisch systeem strooit regelmatig graankorrels over de dikke laag bodemstrooisel. Zo kunnen de hennen zelf een deel van hun kostje bij elkaar scharrelen en blijven ze lekker actief.

Natuurinclusieve Landbouw

De Lankerenhof heeft een kleine 6 ha kippenuitloop. Daarop doen we zoveel mogelijk onze best om de landbouw natuurinclusief te houden. De kippenuitloop is aangeplant met:

 • 600 strekkende meter houtwal van 6-8 meter breed met inheemse plantensoorten
 • 700 strekkende meter knotwilgen langs de slootkanten
 • begin 2019 hebben we een haag ( 350mtr) aangepoot die als veekering moet gaan dienen zodra we de haag kunnen gaan vlechten.
 • We hebben een hoogstam boomgaard met 12 fruitbomen.
 • We hebben ca 1000m2 olifantengras verdeeld over 3 locaties in de kippenuitloop
 • We hebben 15 essen langs de kuikenuitloop
 • 2 kastanje bomen in de kuikenuitloop
 • Meerdere vlierbesstruiken/bomen in de kuikenuitloop.
 • Meerdere (noten)bomen in de kippenuitloop in de eerste 25 meter vanaf de stallen.
 • Kruidenrijk grasland voor de kippen en de zoogkoeien in de kippenuitloop
 • We hebben bijenkasten van een professionele imker in de kippenuitloop.

Bezoekadres

De Lankerenhof
Chris & Marjanne Borren
Lankerenseweg 18
3781 NB Voorthuizen

Tel: 0342 – 473 337
E-mail: info@lankerenhof.nl

Verkoop:

De producten zijn te koop bij de boerderij en zijn daarnaast ook verkrijgbaar via de volgende webshops: