Biologisch dynamische boerderij Lindediek

Biologisch dynamische boerderij Lindediek

Biologisch dynamische boerderij Lindediek is een biologisch dynamisch gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf met ongeveer 45 melkkoeien en bijbehorend jongvee.

Adres

Boekelterweg 14

8392 TT Boijl

Biologisch dynamische landbouw

Biologisch dynamische boerderij Lindediek is een biologisch dynamisch gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf met ongeveer 45 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De akkerbouw kan dankzij het gemengde bedrijf werken wij met een ruime vruchtwisseling.Een gewas hooguit eens in de 6 jaar op hetzelfde perceel geteeld. Daarnaast bestaat merendeel van het bouwplan uit gras-klaver, dit voedt niet alleen het vee maar ook de bodem.

Biologisch landbouw is een vorm van landbouw waar geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Bij biologisch dynamische landbouw spelen ook bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei een belangrijke rol.

Koeien en kalveren

Koeien met horens, dit is een van de grootste kenmerken van een BD bedrijf.

De koeien en het jongvee lopen zo lang mogelijk buiten.

In de winter liggen de koeien in de potstal, dit is een stal die het meest op hun natuurlijke omgeving lijkt. Met deze huisvesting kunnen ze hun horens houden.

Sinds 2016 zijn wij begonnen een familiekudde te creëren. Dit houdt in dat de kalveren de eerste maanden van hun leven met de kudde meelopen en grootgebracht worden door hun moeder.

Contact

Boekelterweg 14
8392 TT Boijl
0561421603
lindediek.nl

Opzoek naar meer verkooppunten in Fryslân?

Op Eetbaar Fryslân vind je meer dan 250 verkooppunten van lokaal en duurzaam voedsel in Fryslân!